Kontakt:
email: monika@hiszpanskie.es

Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa sposób i warunki prowadzenia lekcji, kursów I konsultacji językowych online w ramach hiszpanskie.es oraz stanowi nieodłączny element oferty.

Definicje

Organizator: organizatorem lekcji, konsultacji i kursów językowych online jest Monika Jagiello z  fimą zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, nr UTR 4486986432

Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawna (opiekuna, rodzica).

Cennik: cennik lekcji, pkietów i konsultacji językowych przez internet podany jest na stronie

Zakres świadczonych usług.

Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe lekcje, konsultacje i kursy języków obcych online.

Na lekcje można zapisać się przez cały rok.

Organizator zawiera umowę z uczniem via email. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na lekcje jest dokonanie płatności przez ucznia.

Organizator udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania doadatkowych opłat.

Uczeń może zakupić dodatkowe materiały, jako uzupełnienie lekcji.

Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny), ustalane są indywidualnie. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne.

W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej porze.

 • Każdy uczeń korzystający z usług firmy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, firma zobowiązuje się do realizacji zajęć.

ZAPISY NA LEKCJE

 • W celu rozpoczęcia nauki należy skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie hhtps://hiszpanskie.es lub przez adres email: monika@hiszpanskie.es

 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

 • Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, minut, ale możliwe są też bloki 60 i 90 minutowe po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu.

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie podane w cenniku ceny lekcji są cenami brutto.

 • Uczeń na życzenie otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.

 • Opłaty za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 24h przelewem na podane przez nauczyciela konto bankowe w Polsce w Wielkiej Brytanii lub przez PayPal (karty kredytowe lub bezpośredni przelew PayPal).

 • Uczeń może opłacić dowolną ilość lekcji (minimum 1 lekcja). Opłacone lekcje mają ważność 6 miesięcy od momentu dokonania wpłaty lub wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę. Nie dotyczy pakiety usług ze zniżką, np. Pakiet 30, za który to pakiet pobierana jest cała kwota przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z pakietu. 

REALIZACJA ZAJĘĆ

 • Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora – niekoniecznie Skype. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej aplikacji. Zajęcia mogą także odbywać się przez telefon. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu. Jeżeli przeprowadzenie zajęć jest niemożliwe ze względu na słabą jakość połączenia ze strony ucznia, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.

 • Przekładanie i odwoływanie lekcji (zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela) musi być zgłaszane minimum 24h przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku strona odwołująca ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz drugiej osoby.

 • W przypadku, gdy uczeń spóźni się na lekcję, nauczyciel jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie nauczyciel nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku, gdy nauczyciel spóźni się na lekcję, uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji lub uczeń otrzyma pełną lekcję gratis w przypadku spóźnienia nauczyciela przekraczającego 15 min.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close