Kontakt:
email: monika@hiszpanskie.es

Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa sposób i warunki prowadzenia lekcji, kursów I konsultacji językowych oraz sprzeday e-booków online w ramach hiszpanskie.es oraz stanowi nieodłączny element oferty.

Definicje

Organizator: organizatorem lekcji, konsultacji i kursów językowych online jest Monika Jagiello z  fimą zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, nr UTR 4486986432

Uczeń: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawna (opiekuna, rodzica).

Cennik: cennik lekcji, pkietów i konsultacji językowych przez internet podany jest na stronie

Zakres świadczonych usług.

Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe lekcje, konsultacje i kursy języków obcych online.

Na lekcje można zapisać się przez cały rok.

Organizator zawiera umowę z uczniem via email. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na lekcje jest dokonanie płatności przez ucznia.

Organizator udostępnia uczniowi niezbędne materiały dydaktyczne bez pobierania doadatkowych opłat.

Uczeń może zakupić dodatkowe materiały, jako uzupełnienie lekcji.

Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny), ustalane są indywidualnie. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne.

W przypadku lekcji w parach lub grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej porze.

 • Każdy uczeń korzystający z usług firmy ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • W ramach wykupionego przez ucznia kursu językowego, firma zobowiązuje się do realizacji zajęć.

ZAPISY NA LEKCJE

 • W celu rozpoczęcia nauki należy skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie hhtps://hiszpanskie.es lub przez adres email: monika@hiszpanskie.es

 • Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki, lecz mogą zostać dowolnie zmienione, jeżeli uczeń i nauczyciel wyrażą zgodę na proponowane zmiany.

 • Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, minut, ale możliwe są też bloki 60 i 90 minutowe po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu.

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie podane w cenniku ceny lekcji są cenami brutto.

 • Uczeń na życzenie otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty w postaci faktury.

 • Opłaty za lekcje należy uregulować z wyprzedzeniem minimum 24h przelewem na podane przez nauczyciela konto bankowe w Polsce w Wielkiej Brytanii lub przez PayPal (karty kredytowe lub bezpośredni przelew PayPal).

 • Uczeń może opłacić dowolną ilość lekcji (minimum 1 lekcja). Opłacone lekcje mają ważność 6 miesięcy od momentu dokonania wpłaty lub wystawienia faktury potwierdzającej wpłatę. Nie dotyczy pakiety usług ze zniżką, np. Pakiet 30, za który to pakiet pobierana jest cała kwota przed rozpoczęciem pierwszych zajęć z pakietu. 

REALIZACJA ZAJĘĆ

 • Zajęcia mogą odbywać się za pośrednictwem dowolnego komunikatora – niekoniecznie Skype. W przypadku wyboru innego komunikatora niż Skype, uczeń i nauczyciel muszą wyrazić zgodę na użycie wybranej aplikacji. Zajęcia mogą także odbywać się przez telefon. W obydwu przypadkach uczeń zobowiązany jest do sprawdzenia jakości połączenia oraz mikrofonu. Jeżeli przeprowadzenie zajęć jest niemożliwe ze względu na słabą jakość połączenia ze strony ucznia, uczeń ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji.

 • Przekładanie i odwoływanie lekcji (zarówno przez ucznia, jak i nauczyciela) musi być zgłaszane minimum 24h przed umówionym terminem zajęć. W przeciwnym wypadku strona odwołująca ponosi koszt w wysokości 100% ceny lekcji na rzecz drugiej osoby.

 • W przypadku, gdy uczeń spóźni się na lekcję, nauczyciel jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie nauczyciel nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku, gdy nauczyciel spóźni się na lekcję, uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji lub uczeń otrzyma pełną lekcję gratis w przypadku spóźnienia nauczyciela przekraczającego 15 min.

 • Sprzedaż ebooków na stronie internetowej hiszpanskie.es
 • Sprzedający Monika Jagiello
 • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty. Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34  Prawa konsumenckiego.

  Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 2. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie.

W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.


W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany przez sprzedającego.

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na stosowanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close